TIÊU SỌ RIN

Liên hệ
Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp các loại Tiêu hạt - Tiêu sọ - Tiêu xanh với chất lượng tốt nhất thị trường.

Tùy chọn:

Số lượng:
Thêm vào giỏ hàng

Tiêu Sọ Rin được làm thủ công từ tiêu chín hái lựa đầu mùa hạt mẩy chắc đều.

Sản phẩm liên quan

Scroll