Chính sách bảo hành sản phẩm

Các sản phẩm được Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN cung cấp cho quý khách hàng sẽ được bảo hành theo quy định trong suốt quá trình sử dụng, Tuy nhiên trong quá trình sử dụng các sản phẩm, nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh, hai bên cùng trao đổi, giải quyết trên tinh thần hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.

Scroll