Đặc sản Tây Nguyên

 • grid
 • list
 • HOA HỒI KHÔ

  200.000 ₫
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp Hoa hồi khô với chất lượng tốt nhất thị trường.
 • QUẾ KHÚC/QUẾ ỐNG SÁO

  85.000 ₫
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp Quế khúc, Quế ống sáo với chất lượng tốt nhất thị trường.
 • CÂU KỶ TỬ

  200.000 ₫
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp Câu Kỷ Tử với chất lượng tốt nhất thị trường.
 • HẠT ĐIỀU MÀU

  35.000 ₫
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp các loại Hạt Điều Màu với chất lượng tốt nhất thị trường.
 • HẠT ĐIỀU ĐẮK LẮK

  Liên hệ
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp Hạt điều với chất lượng tốt nhất thị trường.
Scroll