Sản phẩm

 • grid
 • list
 • HẠT ĐIỀU MÀU

  35.000 ₫
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp các loại Hạt Điều Màu với chất lượng tốt nhất thị trường.
 • TIÊU ĐỎ NGŨ SẮC

  Liên hệ
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp các loại Tiêu hạt - Tiêu sọ - Tiêu xanh - Tiêu đỏ hạt với chất lượng tốt nhất thị trường.
 • CÂU KỶ TỬ

  200.000 ₫
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp Câu Kỷ Tử với chất lượng tốt nhất thị trường.
 • QUẾ KHÚC/QUẾ ỐNG SÁO

  85.000 ₫
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp Quế khúc, Quế ống sáo với chất lượng tốt nhất thị trường.
 • HOA HỒI KHÔ

  200.000 ₫
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp Hoa hồi khô với chất lượng tốt nhất thị trường.
 • ỚT HIỂM SẤY KHÔ

  135.000 ₫
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp Ớt trái sấy khô - Ớt xay với chất lượng tốt nhất thị trường.
 • NẤM MÈO ĐÀ LẠT CẮT CHÂN

  Liên hệ
  Công ty TNHH Mua bán Nông sản và Chế biến Tiêu NAM ĐAN chuyên cung cấp các loại Nấm mèo hai da - Nấm mèo đen - Nấm mèo trắng - Nấm Đông Cô với chất lượng tốt nhất thị trường.
Scroll